billede

HVEM ER BESS MENSENDIECK?

Bess Mensendiecker født i USA. Som ung rejste hun til Paris, hvor hun uddannede sig til billedhugger. Når hun arbejdede med modeller, underde det hende gang på gang, at alt for mange havde en ddårlig holdning og brugte deres muskler og led uhensigtsmæssigt. Det optog hende så meget, at hun indskrev sig på medicinstudiet for at få en dybtgående til anatomi. Hun studerede i Schweiz, hvor det på det tidspunkt var muligt for en kvinde at læse medicin. Siden helligede hun sig lægegerningen og ledte i en årrække et forskningsprojekt ved et fysiurgisk hospital i Paris. Teorien bag projektet var, at man via nervesystemet kunne aktivere forsømte muskelgrupper; det såkaldte Mind an Muscle-pricip, som stadig danner basis for underviserens uddannelse på Mensendieck skoler i hele verden.